Forsikring ved død

Hvis du dør før pensionsalderen, kan nærmeste pårørende have ret til en udbetaling, hvis du har tegnet en livsforsikring også kaldet en dækning ved død. Der går automatisk en besked om din død fra cpr-registret til AP Pension.

Når vi har de nødvendige oplysninger fra dine nærmeste pårørende, kan vi beregne hvor meget der kan udbetales for forsikringen

Har du spørgsmål?

Kontakt os venligst, hvis du har spørgsmål til reglerne eller andet.

Ring 89 93 41 00
Skriv til [email protected]

Nærmeste pårørende

Hvis din pensionsordning er oprettet i 2008 eller senere, er dine nærmeste pårørende efter loven (i rækkefølge):

  1. Ægtefælle eller registreret partner
  2. Samlever, som enten har boet sammen med dig i to år, eller som du har barn med
  3. Livsarvinger, dvs. børn, børnebørn mv.
  4. Arvinger ifølge testamente
  5. Øvrige arvinger

Hvis din ordning er oprettet i 2007 eller tidligere, er din samlever IKKE automatisk med i ovenstående rækkefølge. Her vil det i givet fald være dine børn/arvinger, der får udbetalingen, hvis du ikke har en ægtefælle/registreret partner.

Hvis du ikke ønsker, at nærmeste pårørende får pengene, kan du indsætte en eller flere særligt begunstigede på din pensionsordning. Det kan f.eks. være din børn, du har bragt med ind i et nyt forhold.

Du har altid ret til at begunstige din (fraskilte) ægtefælle, dine livsarvinger (børn, børnebørn mv.), stedbørn og din samlever. På nogle typer af forsikringer kan du indsætte, hvem du vil. På andre er der nogle skatteregler. Kontakt os, så ordner vi det sammen med dig.

Du kan senere ændre din beslutning om en navngiven begunstiget, hvis du ikke længere ønsker, at den pågældende skal have en udbetaling fra din forsikring. Det hjælper vi dig naturligvis med.