Sundhed og forebyggelse i samarbejde med Vicorda

Hos NORTH Pensionsagentur har vi indgået et samarbejde med Vicorda, som via deres ydelser understøtter vores fokus på forebyggelse og sundhed hos vores kunder.

Hvem er Vicorda?

Vicorda er en dansk funderet virksomhed, som blev grundlagt i 2016.
 
Vicordas mission er at motivere til handling og give redskaber til forandringer via data hos jeres virksomhed og ved jeres medarbejdere.
 
Vicorda er ISAE3402-type II certificeret i forhold til datasikkerhed.

certificering

Hvad kan Vicorda tilbyde?

Vicorda er en unik kombination af digitale services og personlig rådgivning, som fører til forebyggelse og sundhedsmæssige forbedringer for jeres medarbejdere.
 
Vicorda er et fleksibelt og modulært sundhedsøkosystem, som kombinerer forebyggelse, sundhed, trivsel og arbejdsmiljø i én løsning med den enkelte medarbejder som omdrejningspunkt. Det er et effektivt digitalt redskab til at optimere sundheden for den enkelte medarbejder i jeres virksomhed.
 
Vicorda muliggør en kombineret brugerrejse på tværs af leverandører for at matche jeres enkelte medarbejderes risici og prioriteter med sundhedsydelser, rådgivning og sundhedsindhold.

Sundhedsscreening, APV og fysiske sundhedstjek

Vicorda leverer værdifulde data, viden og rådgivning til jeres virksomhed til jeres målrettede sundhedsarbejde. Jeres virksomhed har via Vicordas ydelser mulighed for at udføre sundhedsscreening og den lovpligtige arbejdspladsvurdering – kombineret eller hver for sig, via en digital spørgeramme. I kan også tilbyde jeres medarbejdere nem adgang til fysiske sundhedstjek. Fælles for ydelserne er, at Vicorda står for den overordnede koordinering og praktik ift. udførelsen.

Hvorfor er disse ydelser relevante?

Sundhedsscreening, APV og fysiske sundhedstjek skaber tilsammen en positiv effekt på den enkelte medarbejders almene helbred og trivsel – og dermed også produktivitet.

Via Vicordas ydelser får jeres medarbejdere et effektivt redskab til aktivt at forbedre deres egen sundhed. Med udgangspunkt i behovet hos den enkelte medarbejder tager Vicorda udgangspunkt i jeres egen sundhedsydelser og -forsikringer samt relevante offentlige sundhedstilbud, og guider medarbejderen ift. dette.

Via Vicordas ydelser generes der på virksomhedsniveau anonyme rapporter på baggrund af medarbejdernes besvarelse. Hertil opnås der indblik i medarbejdernes samlede sundhedstilstand. Alt sammen skaber grundlag for et bevidst arbejde med sundheden i jeres virksomhed.

man running on road near grass field

Sundhedsscreening

person får taget blodtryk

Fysiske sundhedstjek