Forebyggelse

NORTH bistår hver dag sine virksomhedskunder og deres medarbejdere med at omsætte digitale risikovurderinger til forebyggende indsatser. Resultaterne er typisk øget sundhed og engagement blandt medarbejderne, reduceret sygefravær & personaleafgang.

Virksomhedens ledelse tilbydes:

  • Samling af den lovpligtige APV og Sundhedsscreening på en platform og omsæt data til forebyggende tiltag
  • Overblik over egen risikoprofil på tværs af hele virksomheden
  • Løbende real-time rapportering som sikrer overblik over udviklingen hos medarbejderne
  • Automatiske konkrete anbefalinger fra Wobas sundheds- og arbejdsmiljøspecialister
  • Tidlig opsporing og målrettede indsatser for at forebygge tab af nøglemedarbejder
to personer der snakker med kaffe i hånden

AP Care​

Gennem en fortrolig og omsorgsfuld samtale hjælper AP Care med at finde ud af, hvad der skal til, for at du får det bedre.

person der skriver under

Helbredsundersøgelse

Få det store sundhedsoverblik. Vores fælles mål er at opdage ondartede knuder inden de giver symptomer.
to kollegaer foran bærbar

Sundhedsscreening​

Vi guider jer med 360 graders løsninger på pensions- og sundhedsområdet, og hjælper jer med at opnå jeres potentiale.