Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Hvis du opfylder diagnosekriterierne for én af de kritiske sygdomme, som forsikringen dækker efter forsikringsbetingelserne, har du mulighed for at få den skattefri. Forsikringen dækker de mest udbredte alvorlige sygdomme, men ikke alle. I forsikringsbetingelser er anført, hvilke sygdomme der er omfattet, og hvilke kriterier, der skal være opfyldt, for at den stillede en diagnose giver ret til udbetaling. Det er den dækning eller beløb du valgte ved oprettelsen der bliver udbetalt. Det vil give dig og din familie et større økonomisk råderum, så du kan koncentrere dig om at blive rask.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på 89 93 41 00.

Sådan er du dækket

Hvis du bliver ramt af én af de kritiske sygdomme, som forsikringen dækker, kan du få udbetalt et større skattefrit engangsbeløb. Mange vælger en dækning på kr. 150.000, men du vælger selv.

De kritiske sygdom der er dækket er blandt andet være:

  • Visse former for kræft
  • Blodprop i hjertet
  • Hjerneblødning eller blodprop i hjernen
  • Multipel (dissemineret) sklerose (MS)
  • Amyotrofisk lateralsklerose (ALS)
  • En større organtransplantation


Men forsikringen indeholder også terminaldækning, og det betyder, at skulle du blive ramt af en sygdom, som ikke er omfattet af forsikringen, og som en læge vurderer som dødelig inden for 12 måneder, bliver forsikringen også udbetalt.

Udbetalingen af det skattefri engangsbeløb giver dig og din familie større økonomisk frihed og mulighed for at dække ekstraudgifter i forbindelse med din sygdom f.eks. ekspertbehandling i udlandet, tilpasning af boligen til ændrede behov, orlov fra arbejdet eller mulighed for at forsøde tilværelsen med det du har lyst til – pengene er ikke øremærket.

Med den aftale North Pensionsagentur har med AP Pension tilbydes du også et gratis medlemskab af Hjernesagen, Kræftens Bekæmpelse eller Hjerteforeningen.

Sådan bruger du din forsikring

Du kan udfylde en digital ansøgningsblanket hos forsikringsselskabet AP Pension der står for forsikringen ved at klikke her.

Når du har udfyldt alle nødvendige oplysninger i ansøgningen, skal du underskrive med NemID/MitID ved at klikke på ’Send’. Derefter bliver ansøgningen sendt automatisk til dem der skal behandle sagen.