Investering

Det afkast du får fra investeringer udgør en vigtig del af din samlede pensionsopsparing. 

Vi hjælper dig med at træffe de rette valg, så vi kan sikre, at din investeringsprofil matcher din risikovillighed.

Matcher din investeringsprofil dine behov?

Ring til os på 89 93 41 00 eller klik herunder og få hjælp til at skræddersy din pensionsordning, så den er sammensat af forsikringsdækninger, der passer til dig og dit liv.

Hvorfor bliver din pensionsopsparing investeret?

Din pensionsopsparing investeres for at sikre dig den størst mulige pension. Når du når pensionsalderen, og begynder at få dine penge udbetalt, kan det afkast der kommer fra investeringer udgøre en betydelig andel af det samlede beløb.

Når du har din pensionsopsparing via NORTH Pensionsagentur ligger dine penge hos vores samarbejdspartner AP Pension, der samlet set forvalter opsparinger for over 100 mia. kr.

En så stor pulje penge giver AP Pension mulighed for at foretage store, langsigtede og offensive investeringer, mens risikoen samtidig spredes. Det giver grobund for gode afkast, og giver dig der er kunde i NORTH Pensionsagentur mere at leve for, når du går på pension.

Skal du selv involvere dig i investeringerne?

Helt basalt kan du vælge mellem gennemsnitsrente og markedsrente, når din pensionsopsparing skal investeres. Du kan vælge enten eller, eller du kan kombinere de to, så en del af opsparingen er investeret i gennemsnitsrente og den anden del i markedsrente. 

Vælg gennemsnitsrente hvis: du ønsker, at din opsparing skal vokse støt og rimelig forudsigeligt. Her fastsættes renten typisk for et år ad gangen, hvorved AP Pension i år med højt afkast sørger for at lægge penge til side, så der også er råd til at give dig en fornuftig rente i år med lavt afkast. 

Vælg markedsrente hvis: du ønsker mulighed for højere afkast, men til gengæld løber en lidt højere risiko for tab. Ved at investere din opsparing på denne måde skal du være forberedt på, at dit afkast vil svinge med udviklingen på finansmarkederne. Gode år giver mulighed for høje afkast, mens mindre gode år giver risiko for at din opsparing taber værdi. 

Udover valget om risikovillighed, som din personlige rådgiver i NORTH Pensionsagentur selvfølgelig sidder klar til at hjælpe dig med, er det helt op til dig selv, hvor meget du ønsker at involvere dig i investeringen af din pensionsordning. 

Du har tre muligheder:

 1. Vores samarbejdspartner AP Pension vælger for dig
  Hvis du ønsker, at din pensionsopsparing skal investeres, så risikoen aftrapper, jo ældre du bliver, og uden at du selv skal gøre noget, kan du vælge AP Select, der passer med det år, hvor du skal på pension.

 2. Du vælger sammen med din rådgiver
  Hvis du ønsker, at din pensionsopsparing skal investeres med en fast risikoprofil, kan du vælge mellem fire risikoprofiler, som vores samarbejdspartner AP Pension har sammensat.

 3. Du vælger helt selv
  Hvis du selv ønsker at sammensætte investeringen af din pensionsopsparing, kan du vælge mellem en række fonde udvalgt af AP Pension.
kollega foran computer

Ændre investering​

Du kan ændre dit valg af investeringsprofil ved at logge på vores selvbetjening og vælge menupunktet ‘Investering’.

Hænder på tastatur

Se dit aktuelle afkast​

Følg dit afkast dag for dag og se tallene i kroner og procent ved at logge på selvbetjeningssystemet ‘Min Pension’.

Fonde at investere i

Du kan se hvilke fonde, du har mulighed for at investere i som kunde i AP Pension via NORTH Pensionsagentur.

Hvordan investeres din pensionsopsparing?

Vores samarbejdspartner AP Pension har en målsætning om at føre en aktiv og offensiv investeringsstrategi med en kontrolleret risiko, så du som kunde opnår en tilstrækkelig og attraktiv opsparing. Ved at sprede sine investeringer over flere forskellige regioner og brancher og benytte en langsigtet strategi sikrer AP Pension, at man ikke lader sig påvirke væsentligt af korte kursudsving, mens risikoen for tab begrænses maksimalt. 

AP Pensions investeringseksperter håndplukker nogle få aktive samarbejdspartnere, som finder de bedste investeringer indenfor aktier og obligationer verden over. Vi mener, at en sådan aktiv forvaltning giver vores kunder mulighed for det bedste afkast og de største opsparinger. 

Politik for ansvarlige investeringer

AP Pensions politik for ansvarlige investeringer bygger på FN’s Global Compact, og rummer principper omkring menneskerettigheder, korruption og miljø.

AP Pension ønsker ikke at investere i:

 • Virksomheder involveret i produktion af kontroversielle våben (fx klyngebomber, antipersonelminer samt kerne-, biologiske eller kemiske våben)
 • Virksomheder sanktioneret af den danske stat
 • Statsobligationer i lande, hvor den danske stat har indført finansielle sanktioner mod landet eller mod ledende personer i landet
 • Virksomheder, der af andre årsager ikke lever op til AP Pensions politik

Når AP Pension investerer via udvalgte, eksterne forvaltere, kender samarbejdspartnerne den gældende politik, og forventes at tage den i betragtning.

Investeringer i børsnoterede aktiver og virksomhedsobligationer screenes systematisk i samarbejde med en uafhængig rådgiver, som er specialiseret i ansvarlige investeringer.