Hvad sker der med din pensionsopsparing hvis du falder bort?

19. April 2022

Det er vigtigt at skelne mellem hvem du har begunstiget på din pensionsordning (pensionsarv) og hvem der arver dig ifølge arveloven. 

Der er nemlig nogle særlige regler, som omkring halvdelen af danskerne ikke er opmærksomme på. 

Ved du hvem du har begunstiget?

Hvis du f.eks. har været samlevende med en partner i mere end 2 år, så vil det som udgangspunkt være din samlever, der som nærmeste pårørende, får din pensionsopsparing og din livsforsikring hvis du dør. 

Hvis du har et barn med ind i det nye forhold, så får dit barn altså ikke del i hverken din opsparing eller din livsforsikring, medmindre du sørger for at dit barn indsættes som begunstiget.

Familieformerne har ændret sig og sagt lidt firkantet, så er reglerne i lovgivningen bedst til et gift par med fælles børn. Dertil kommer at mange ægteskaber og parforhold forliser, samtidigt med at der kommer en ny partner ind i billedet. 

Da den ene eller begge i det nye forhold ofte har været gift før, så kan din pensionsopsparing og forsikringsdækning ved død måske havne hos din nye ægtefælle eller partner. Ofte er der også tale om dine, mine og vores børn og du har måske ikke sikret dig, at dine børn får del i din ”pensionsarv”.

Begunstigelse af ny ægtefælle sender ”pensionsarven” forbi egne børn:

En kvinde bliver skilt fra sin mand. De har to børn sammen (fællesbørn). Kvinden har en pensionsopsparing og dækning ved død på i alt 4 mio. kr. Hun møder en ny partner og gifter sig. Han har også to børn. Kvinden går bort før pensionstidspunktet og hele pensionsopsparingen og dækningen ved død (pensionsarven) på 4 mio. kr. udbetales til hendes ægtefælle. Hendes egne børn arver kun halvdelen af hendes almindelige bo og intet af "pensionsarven". Ægtefællen dør to år senere. Hans arv (inkl. ”pensionsarven” fra hans afdøde hustru) sendes nu efter almindelige arveregler i arv. Kvindens børn får ikke del i ”pensionsarven”.

Hvis du f.eks. har været samlevende med en partner i mere end 2 år, så vil det som udgangspunkt være din samlever, der som nærmeste pårørende, får din pensionsopsparing og din livsforsikring hvis du dør. Hvis du har et barn med ind i det nye forhold, så får dit barn altså ikke del i hverken din opsparing eller din livsforsikring, medmindre du sørger for at dit barn indsættes som begunstiget.

Nærmeste pårørende følger altid denne rækkefølge:

1. Din ægtefælle eller registrerede partner
2. Din samlever, hvis I bor sammen i et ægteskabslignende forhold og har gjort det i mindst to år - eller hvis I venter, har eller har haft barn sammen
3. Dine børn, børnebørn mv. (dine livsarvinger)
4. Dine arvinger i henhold til testamente eller arveloven

Er policen tegnet før 2008, er samlever ikke med under ”Nærmeste pårørende”, ellers samme rækkefølge.

Hos NORTH guider vi dig, når du tager aktivt stilling til hvilke familiemedlemmer, der skal ”arve” dine pensionsmidler/livsforsikring. 

Det kan være betydelige beløb det drejer sig om og det er vigtigt, at du får taget stilling. 

Skal vi give dig et uforpligtende tilbud?

Udfyld formularen, hvis du er interesseret i at høre mere om dine muligheder.

Overvejer du at blive kunde?

Kontakt vores rådgivere for en uforpligtende snak om pension.

Ring 89 93 41 00
Skriv til [email protected]

Lars Bartholomæussen

Læs nogle af vores andre nyheder