Indskud inden året er omme

1. December 2023

Optimer din pensionsopsparing og spar penge i skat

Det kan nemlig være fordelagtigt for dig at betale mere til din pensionsopsparing uafhængigt af din indkomst. Det skyldes, at de danske skatteregler gør, at du har mulighed for at optimere din pensionsopsparing og spare penge i skat.

I 2023 kan du maksimalt indbetale 60.900 kr. på din ratepension. Hvis du betaler bundskat af din personlige indkomst, vil du ved at indbetale 60.900 kr. til din ratepension opnå en skattebesparelse på ca. 23.000 kr. 

Hvis du betaler topskat af din personlige indkomst, vil du derimod ved at indbetale 60.900 kr. til din ratepension opnå en skattebesparelse på ca. 32.000 kr. Udover fradraget i din personlige indkomst, kan du ligeledes opnå et ekstra ligningsmæssigt fradrag ved at indbetale til pensionsopsparinger med løbende udbetalinger – livrenter og ratepension. 

Fradraget beregnes som en procentdel af både din arbejdsgivers og dine egne indbetalinger – dog højest af 77.900 kr. i 2023. Dette beløb er samlet for alle indbetalinger, om end det vedrører private eller arbejdsgiveradministreret pensionsopsparinger. 

Procentdelen afhænger af, hvor mange år der er til det indkomstår, hvor du når folkepensionsalderen. Hvis du har 15 år eller mindre til folkepensionsalderen, opnår du et ekstra fradrag på 32 % af indbetalingerne. Hvis du har mere end 15 år til folkepensionsalderen, opnår du et ekstra fradrag på 12 % af indbetalingerne. 

Sidst men ikke mindst betales der ved en pensionsopsparing lavere skat af det afkast, som genereres. Den skat, som du skal betale af det positive afkast fra din pensionsordning, er på 15,3%, hvilket betyder, at du betaler en lavere skat af pensionsafkast end ved afkast af øvrige investeringer.

Hvis du ønsker at lave et indskud til pension inden årsskiftet 2023/2024, så tag hurtigst muligt fat i NORTH Pensionsagentur, så hjælper vi dig med alt det praktiske. 

Al nødvendig dokumentation i forbindelse med indbetalingen skal være AP Pension i hænde senest den 27. december.

Skal vi give dig et uforpligtende tilbud?

Udfyld formularen, hvis du er interesseret i at høre mere om dine muligheder.

Overvejer du at blive kunde?

Kontakt vores rådgivere for en uforpligtende snak om pension.

Ring 89 93 41 00
Skriv til [email protected]

Lars Bartholomæussen

Læs nogle af vores andre nyheder